ข่าวและประกาศ

Picture of เพ็ญนภา พุดสุด
ประกาศกำหนดวิชาโครงงาน 2 ฉบับปรับปรุงล่าสุด
by เพ็ญนภา พุดสุด - ศุกร์, 13 พฤษภาคม 2016, 9:26 AM
 

ประกาศกำหนดวิชาโครงงาน 2  ทั้งภาค ปกติ และ ภาค กศ.บป. ฉบับปรับปรุงล่าสุด

สำหรับการเสนอหัวข้อให้มาลงชื่อที่ห้องสำนักงานภาควิชาเลยค่ะ เพราะใช้หัวข้อเดิม ให้มาในวันที่กำหนด


Picture of เพ็ญนภา พุดสุด
ประกาศ กำหนดการวิชาโครงงาน 2 ภาคเรียนที่ 3/2558
by เพ็ญนภา พุดสุด - อังคาร, 26 เมษายน 2016, 11:26 AM
 

ประกาศ  กำหนดการวิชาโครงงาน 2    ภาคเรียนที่ 3/2558 ทั้งภาคปกติ และภาค กศ.บป. ส่วนวิชาโครงงานเทคโนโลยีคอมฯ และวิชาเอกเทศฯ  ใช้กำหนดเดียวกันนี้

ทินกร
ประกาศสอบกลางภาควิชา 2025320 เครือข่ายคอมพิวเตอร์
by อ.ทินกร คุณาสิทธิ์ - พุธ, 2 มีนาคม 2016, 7:53 PM
 

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา 2025320 เครือข่ายคอมพิวเตอร์  กับ อาจารย์ทินกร คุณาสิทธิ์ สอบกลางภาควันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2559 ณ ดาดฟ้า อาคาร 6 เวลา 9.00 น. - 10.30 น มาสอบตรงเวลา แต่งตัวเรียบร้อย นั่งตามเลขที่

 
Picture of เพ็ญนภา พุดสุด
ประกาศรายชื่อผู้เสนอหัวข้อเอกเทศ ภาค ปกติ 2/2558
by เพ็ญนภา พุดสุด - ศุกร์, 29 มกราคม 2016, 9:28 AM
 

ประกาศรายชื่อผู้เสนอหัวข้อเอกเทศ ภาค ปกติ 2/2558 ตรวจสอบข้อมูล หากมีข้อผิดพลาดติดต่อเจ้าหน้าที่ห้อง 626 ด่วน

Picture of เพ็ญนภา พุดสุด
ประกาศตารางสอบวิชาการศึกษาเอกเทศ ภาค ปกติ 1/2558
by เพ็ญนภา พุดสุด - อังคาร, 10 พฤศจิกายน 2015, 10:44 AM
 

ประกาศตารางสอบวิชาการศึกษาเอกเทศ ภาค ปกติ 1/2558 สามารถตรวจสอบข้อมูลได้แล้วที่นี่

Picture of เพ็ญนภา พุดสุด
ประกาศตารางสอบวิชาโครงงาน 2 ภาคปกติ 1/2558
by เพ็ญนภา พุดสุด - อังคาร, 10 พฤศจิกายน 2015, 10:43 AM
 

ประกาศตารางสอบวิชาโครงงาน 2 ภาคปกติ 1/2558 สามารถตรวจสอบข้่อมูลได้แล้วที่นี่ 

Picture of เพ็ญนภา พุดสุด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวิชาโครงงาน 2 ภาคปกติ 1/2558
by เพ็ญนภา พุดสุด - จันทร์, 9 พฤศจิกายน 2015, 10:56 AM
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวิชาโครงงาน 2 ภาคปกติ 1/2558 สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่นี่ หากมีข้อผิดพลาดติดต่อภายในวันนี้ 9 พ.ย. 58 เพราะพี่จะจัดตารางสอบแล้ว 

Picture of เพ็ญนภา พุดสุด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวิชาเอกเทศฯ ภาคปกติ 1/2558
by เพ็ญนภา พุดสุด - ศุกร์, 6 พฤศจิกายน 2015, 1:33 PM
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวิชาเอกเทศฯ ภาคปกติ 1/2558 ตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่ หากมีข้อผิดพลาดติดต่อห้องสำนักงานด่วน หรือโทร 081-7692614 (พี่ไก่) 

Picture of เพ็ญนภา พุดสุด
ประกาศตารางสอบวิชาโครงงาน 1 ภาค กศ.บป. 1/2558
by เพ็ญนภา พุดสุด - ศุกร์, 30 ตุลาคม 2015, 11:29 AM
 

ประกาศตารางสอบวิชาโครงงาน 1 ภาค กศ.บป. 1/2558  สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่นี่

Picture of เพ็ญนภา พุดสุด
ประกาศตารางสอบวิชาการศึกษาเอกเทศ ภาค กศ.บป. 1/2558
by เพ็ญนภา พุดสุด - ศุกร์, 30 ตุลาคม 2015, 11:29 AM
 

ประกาศตารางสอบวิชาการศึกษาเอกเทศ ภาค กศ.บป. 1/2558  สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่นี่