ระบบสนับสนุนรายวิชา กลุ่มโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์

You are not logged in. (Login)
 

 
Skip Main MenuSkip LoginSkip Course categoriesSkip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 Today พุธ, 24 กันยายน 24 25 26 27
28 29 30     
Skip Update ข่าว IT

ข่าวและประกาศ

Picture of เพ็ญนภา พุดสุด
ประกาศรายชื่อการเสนอหัวข้อเอกเทศ ภาค กศ.บป. 1/2557
by เพ็ญนภา พุดสุด - จันทร์, 8 กันยายน 2014, 09:12 AM
 
ประกาศรายชื่อการเสนอหัวข้อเอกเทศ ภาค กศ.บป. 1/2557  หากมีข้อผิดพลาดกรุณาติดต่อ ห้องสำนักงานภาควิชาฯ ด่วน
Picture of เพ็ญนภา พุดสุด
ประกาศรายชื่อการเสนอหัวข้อเอกเทศ ภาคปกติ 1/2557
by เพ็ญนภา พุดสุด - พุธ, 3 กันยายน 2014, 11:10 AM
 
ประกาศรายชื่อการเสนอหัวข้อเอกเทศ ภาคปกติ 1/2557 หากมีข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งห้องสำนักงานภาคฯ (ห้อง 626) ด่วน
Picture of อ.ประภากร ศรีสว่างวงศ์
การเข้าสู่ระบบรายวิชา 2022513 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analysis and Design)
by อ.ประภากร ศรีสว่างวงศ์ - ศุกร์, 29 สิงหาคม 2014, 12:19 PM
 
นักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์ปีที่ 3น หมู่ 1 - 3 ที่เรียนรายวิชา 2022513 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analysis and Design) กับ อ.ประภากร ศรีสว่างวงศ์ให้เข้าสู่ระบบโดยใช้ รหัสประจำตัวนักศึกษา เป็น Username และ Password เมื่อเข้าสู่ระบบแล้วให้ทำการเปลี่ยน Password ของตนเอง
Picture of เพ็ญนภา พุดสุด
ดาวน์แบบ คพ.01-04 และคู่มือ การศึกษาเอกเทศ
by เพ็ญนภา พุดสุด - อังคาร, 26 สิงหาคม 2014, 11:57 AM
 
ดาวน์แบบ คพ.01-04 และคู่มือ การศึกษาเอกเทศฯ ดาวน์โหลดได้ที่นี่
Picture of เพ็ญนภา พุดสุด
กำหนดการวิชาการศึกษาเอกเทศฯ ภาคเรียนที่ 1/2557
by เพ็ญนภา พุดสุด - อังคาร, 26 สิงหาคม 2014, 09:06 AM
 
กำหนดการวิชาการศึกษาเอกเทศ และ ขั้นตอนการศึกษาเอกเทศ  ภาคเรียน 1/2557
ขอให้ทุกคนทำตามกำหนดการและขั้นตอน อย่างถูกต้อง 
Picture of เพ็ญนภา พุดสุด
ประกาศตารางสอบเอกเทศ ภาคปกติ 3/2556
by เพ็ญนภา พุดสุด - จันทร์, 19 พฤษภาคม 2014, 02:35 PM
 
ประกาศตารางสอบเอกเทศ ภาคปกติ 3/2556
หากมีข้อผิดพลาดติดต่อพี่ไก่ด่วน 
....ขอให้ทุกคนโชคดีในการสอบจร้า.....
Picture of เพ็ญนภา พุดสุด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเอกเทศ ภาคปกติ 3-56
by เพ็ญนภา พุดสุด - จันทร์, 19 พฤษภาคม 2014, 10:56 AM
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเอกเทศ ภาคปกติ 
หากมีข้อผิดพลาดติดต่อห้อง พี่ไก่ด่วน เบอร์ 0817692614
Picture of เพ็ญนภา พุดสุด
ประกาศตารางสอบเอกเทศภาค กศ.บป. 3/2556
by เพ็ญนภา พุดสุด - พฤหัสบดี, 8 พฤษภาคม 2014, 06:06 PM
 
ประกาศตารางสอบเอกเทศภาค กศ.บป. 3/2556
หากมีข้อผิดพลาดกรุณาติดต่อห้องสำนักงานภาควิชาฯ ด่วน
Picture of เพ็ญนภา พุดสุด
ประกาศเรื่องการขอสอบ
by เพ็ญนภา พุดสุด - ศุกร์, 18 เมษายน 2014, 11:42 AM
 
สำหรับการข้อสอบ  ให้นักศึกษานำเอกสารขอสอบฉบับสมบูรณ์ (5 บท) + แบบ คพ. 1-4 นำส่งที่ห้องสำนักงานภาควิชา ในวันและเวลาที่กำหนด 
และ ให้นักศึกษาสแกนแบบขอสอบ ที่มีลายเซ็นอาจารย์ที่ปรึกษา เข้าระบบ lms ด้วย มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์สอบ
เพราะพี่ไก่ลาคลอด จะทำตารางสอบที่บ้าน
Picture of เพ็ญนภา พุดสุด
ประกาศรายชื่อการเสนอหัวข้อเอกเทศ ภาคปกติ 3/2556
by เพ็ญนภา พุดสุด - ศุกร์, 18 เมษายน 2014, 11:37 AM
 
ประกาศรายชื่อการเสนอหัวข้อเอกเทศ ภาคปกติ 3/2556
หากมีข้อผิดพลาดติดต่อห้อง 626 ด่วน
สำหรับการข้อสอบ  ให้นักศึกษาสแกนแบบขอสอบ ที่มีลายเซ็นอาจารย์ที่ปรึกษา เข้าระบบ lms ด้วย มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์สอบ