ระบบสนับสนุนรายวิชา กลุ่มโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์

You are not logged in. (Login)
 

 
Skip Main MenuSkip LoginSkip Course categoriesSkip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 Today เสาร์, 30 สิงหาคม 30
31       
Skip Update ข่าว IT

ข่าวและประกาศ

Picture of อ.ประภากร ศรีสว่างวงศ์
การเข้าสู่ระบบรายวิชา 2022513 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analysis and Design)
by อ.ประภากร ศรีสว่างวงศ์ - ศุกร์, 29 สิงหาคม 2014, 12:19 PM
 
นักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์ปีที่ 3น หมู่ 1 - 3 ที่เรียนรายวิชา 2022513 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analysis and Design) กับ อ.ประภากร ศรีสว่างวงศ์ให้เข้าสู่ระบบโดยใช้ รหัสประจำตัวนักศึกษา เป็น Username และ Password เมื่อเข้าสู่ระบบแล้วให้ทำการเปลี่ยน Password ของตนเอง
Picture of เพ็ญนภา พุดสุด
ดาวน์แบบ คพ.01-04 และคู่มือ การศึกษาเอกเทศ
by เพ็ญนภา พุดสุด - อังคาร, 26 สิงหาคม 2014, 11:57 AM
 
ดาวน์แบบ คพ.01-04 และคู่มือ การศึกษาเอกเทศฯ ดาวน์โหลดได้ที่นี่
Picture of เพ็ญนภา พุดสุด
กำหนดการวิชาการศึกษาเอกเทศฯ ภาคเรียนที่ 1/2557
by เพ็ญนภา พุดสุด - อังคาร, 26 สิงหาคม 2014, 09:06 AM
 
กำหนดการวิชาการศึกษาเอกเทศ และ ขั้นตอนการศึกษาเอกเทศ  ภาคเรียน 1/2557
ขอให้ทุกคนทำตามกำหนดการและขั้นตอน อย่างถูกต้อง 
Picture of เพ็ญนภา พุดสุด
ประกาศตารางสอบเอกเทศ ภาคปกติ 3/2556
by เพ็ญนภา พุดสุด - จันทร์, 19 พฤษภาคม 2014, 02:35 PM
 
ประกาศตารางสอบเอกเทศ ภาคปกติ 3/2556
หากมีข้อผิดพลาดติดต่อพี่ไก่ด่วน 
....ขอให้ทุกคนโชคดีในการสอบจร้า.....
Picture of เพ็ญนภา พุดสุด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเอกเทศ ภาคปกติ 3-56
by เพ็ญนภา พุดสุด - จันทร์, 19 พฤษภาคม 2014, 10:56 AM
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเอกเทศ ภาคปกติ 
หากมีข้อผิดพลาดติดต่อห้อง พี่ไก่ด่วน เบอร์ 0817692614
Picture of เพ็ญนภา พุดสุด
ประกาศตารางสอบเอกเทศภาค กศ.บป. 3/2556
by เพ็ญนภา พุดสุด - พฤหัสบดี, 8 พฤษภาคม 2014, 06:06 PM
 
ประกาศตารางสอบเอกเทศภาค กศ.บป. 3/2556
หากมีข้อผิดพลาดกรุณาติดต่อห้องสำนักงานภาควิชาฯ ด่วน
Picture of เพ็ญนภา พุดสุด
ประกาศเรื่องการขอสอบ
by เพ็ญนภา พุดสุด - ศุกร์, 18 เมษายน 2014, 11:42 AM
 
สำหรับการข้อสอบ  ให้นักศึกษานำเอกสารขอสอบฉบับสมบูรณ์ (5 บท) + แบบ คพ. 1-4 นำส่งที่ห้องสำนักงานภาควิชา ในวันและเวลาที่กำหนด 
และ ให้นักศึกษาสแกนแบบขอสอบ ที่มีลายเซ็นอาจารย์ที่ปรึกษา เข้าระบบ lms ด้วย มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์สอบ
เพราะพี่ไก่ลาคลอด จะทำตารางสอบที่บ้าน
Picture of เพ็ญนภา พุดสุด
ประกาศรายชื่อการเสนอหัวข้อเอกเทศ ภาคปกติ 3/2556
by เพ็ญนภา พุดสุด - ศุกร์, 18 เมษายน 2014, 11:37 AM
 
ประกาศรายชื่อการเสนอหัวข้อเอกเทศ ภาคปกติ 3/2556
หากมีข้อผิดพลาดติดต่อห้อง 626 ด่วน
สำหรับการข้อสอบ  ให้นักศึกษาสแกนแบบขอสอบ ที่มีลายเซ็นอาจารย์ที่ปรึกษา เข้าระบบ lms ด้วย มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์สอบ
ทินกร
ประกาศเรื่องเรียนวิชาเครือข่าย ภาคฤดูร้อน 2556-3
by อ.ทินกร คุณาสิทธิ์ - พุธ, 12 มีนาคม 2014, 12:31 PM
 
นักศึกษาที่ลงทะเบียนวิชา 4122102 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการกระจาย และ 4123706 ระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เข้าพบอาจารย์ทินกร ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม 2557 เวลา 13.00 น. ณ ห้อง 622 ทุกคน
Picture of เพ็ญนภา พุดสุด
ประกาศรายชื่อการเสนอหัวข้อเอกเทศ ภาค กศ.บป. 3/2556
by เพ็ญนภา พุดสุด - อังคาร, 11 มีนาคม 2014, 02:26 PM
 
ประกาศรายชื่อการเสนอหัวข้อเอกเทศ ภาค กศ.บป. 3/2556  สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่นี่